Komunita ISUZU | Služba zákazníkom

Sieť Isuzu ti poskytne pomoc, ktorú potrebuješ pre svoje vozidlo Isuzu.
Vyplň nižšie uvedený formulár a povedz, čo potrebuješ. Budeme ťa priamo kontaktovať.

 

Pre zaslanie správy vyplň nižšie uvedený formulár

Ak si zaregistrovaný, prihlás sa.

Pán Pani
Máš už vozidlo Isuzu?

Privacy

V súlade so zák. č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon") týmto súhlasím so spracovaním svojich tu uvedených osobných údajov, a to mena, priezviska, PSČ, e-mailovej adresy a telefónneho čísla (ďalej len "osobné údaje") spoločnosti MIDI CZECH s.r.o. so sídlom na Vojtěšská 211/6, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, ako správcovi osobných údajov, a to za účelom administrácie kontaktných informácií a za účelom marketingu, ponúkania produktov a služieb týkajúcich sa vozidiel značky Isuzu, ako aj za účelom šírenia obchodných oznámení elektronickými prostriedkami podľa zák. č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom, ktoré sú členmi autorizovanej distribučnej siete vozidiel značiek Isuzu a ktorých zoznam je uvedený na webových stránkach www.isuzutrucks.sk. Osobné údaje môžu byť spracované manuálne aj automaticky, a to vlastnými zamestnancami príslušného správcu osobných údajov alebo spracovateľom osobných údajov. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov od skončenia Súťaže. Súhlas so spracovaním údajov udeľujem dobrovoľne a bol som poučený v súlade so zákonom o všetkých svojich právach podľa zákona, najmä s právom prístupu k osobným údajom, právom na opravu osobných údajov, s právami podľa § 21 zákona ako aj s právom tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať zaslaním e-mailu na emailovú adresu info@isuzutrucks.sk. Súhlasím so zasielaním obchodných oznámení vyššie uvedených správcov na moju e-mailovú adresu, ktorú som poskytol dobrovoľne. V prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov je možné sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov.


* Povinné polia