Čo je moje ISUZU?         

        

Moje ISUZU poskytuje vyhradený priestor, do ktorého môžeš kedykoľvek vstúpiť pomocou registračných údajov.
Tu nájdeš výber z obsahov portálu ISUZU Taliansko, ktorý bol navrhnutý na základe tvojich preferencií, tvojho profilu a tvojich vyhľadávaní.  
Či už si súkromná osoba, spoločnosť alebo obchodník, v MY ISUZU budeš mať svoj vyhradený prístup k službám ISUZU  

Registrácia

Ako tvoj dôverný predajca ti v tomto priestore pripomíname údaje tvojho vozidla ISUZU; kedy je potrebné skontrolovať tvoje vozidlo… skontrolovať, Poskytneme ti priestor na uloženie tvojich poznámok. Budeš mať svoj osobný súbor na ukladanie obsahu, ktorý ťa najviac zaujíma.

My ISUZU: obsahy pre teba

Povedz nám, prečo ťa ISUZU zaujíma: my ti automaticky navrhneme obsahy, ktoré ťa najviac zaujímajú.
V MY ISUZU ťa budeme informovať, keď bude tvoj predajca organizovať nejakú akciu alebo reklamnú kampaň; nájdeš tu posledné novinky o modeloch Série ISUZU.

VSTÚP NA PALUBU! Dokonči svoju registráciu
Moje údaje
Pán Pani

Ja a Isuzu

Údaje uložené v tomto priestore sú dôležité pre naše informačné kampane.
Označ okres, v ktorom sa nachádzaš: ponúkneme ti informácie od tvojich najbližších predajcov.
Ulož údaje svojho vodičského preukazu: upozorníme ťa na uplynutie jeho platnosti.
Ulož do pamäti údaje o tvojich vozidlách: budeme ťa informovať, kedy je potrebné urobiť kontrolu a tiež v prípade kampaní o stiahnutí vozidiel.

Osobné údaje

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana súkromia

V súlade so zák. č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon") týmto súhlasím so spracovaním svojich tu uvedených osobných údajov, a to mena, priezviska, PSČ, e-mailovej adresy a telefónneho čísla (ďalej len "osobné údaje") spoločnosti MIDI CZECH s.r.o. so sídlom na Vojtěšská 211/6, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, ako správcovi osobných údajov, a to za účelom administrácie kontaktných informácií a za účelom marketingu, ponúkania produktov a služieb týkajúcich sa vozidiel značky Isuzu, ako aj za účelom šírenia obchodných oznámení elektronickými prostriedkami podľa zák. č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom, ktoré sú členmi autorizovanej distribučnej siete vozidiel značiek Isuzu a ktorých zoznam je uvedený na webových stránkach www.isuzutrucks.sk. Osobné údaje môžu byť spracované manuálne aj automaticky, a to vlastnými zamestnancami príslušného správcu osobných údajov alebo spracovateľom osobných údajov. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov od skončenia Súťaže. Súhlas so spracovaním údajov udeľujem dobrovoľne a bol som poučený v súlade so zákonom o všetkých svojich právach podľa zákona, najmä s právom prístupu k osobným údajom, právom na opravu osobných údajov, s právami podľa § 21 zákona ako aj s právom tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať zaslaním e-mailu na emailovú adresu info@isuzutrucks.sk. Súhlasím so zasielaním obchodných oznámení vyššie uvedených správcov na moju e-mailovú adresu, ktorú som poskytol dobrovoľne. V prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov je možné sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov.

* Povinné polia